Oasis Shampoo Bottle

Oasis Shampoo Tube

Oasis Shampoo Packet

Oasis Body Lotion Bottle

Oasis Body Lotion Tube

Oasis Body Lotion Packet

Oasis 10g Soap Bar

Oasis 13g Soap Bar

Oasis 17g Soap Bar